W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ZGADZAM SIĘ

Mail f
662 171 325 / (63) 289 94 05 / 602 804 615 oknaiprojekty@gmail.com  ul. Legionów Polskich 6b

Regulamin serwisu internetowego Oknaiprojekty.pl

 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Oknaiprojekty.pl. Każdy Użytkownik serwisu Oknaiprojekty.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
  1. Zasady sprzedaży projektów architektoniczno-budowlanych,
  2. Zasady korzystania z dodatkowych funkcji i bezpłatnych usług Serwisu Oknaiprojekty.pl.
 3. Serwis internetowy Oknaiprojekty.pl dostępny pod adresem internetowym www.oknaiprojekty.pl prowadzony jest przez firmę OKNA, DRZWI Z PCV I ALUMINIUM ORAZ USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF RYTA z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 1 62-700 Turek,  NIP 668-119-60-12.
 4. Prawa i obowiązki Klienta oraz Administratora serwisu Oknaiprojekty.pl określają w sposób wyłączny postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane kontaktowe dla konsumentów znajdują się w zakładce Kontakt na stronie Serwisu Oknaiprojekty.pl.

2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część.
 2. Serwis Oknaiprojekty.pl lub Serwis – to strona internetowa zawierająca:
  1. Dział „Okna i drzwi” będący prezentacją dla Konsumenta oferty produktowej okien, drzwi, rolet zewnętrznych, moskitier, rolet materiałowych, bram garażowych (bez możliwości zakupu wysyłkowo, czy przez internet)
  2. „Dział Projektowy” - zawiera możliwość zamówienia projektu domu  jednorodzinnego wysyłkowo, z bazy projektów udostępnionych w Zakładce „Wyszukaj projekt”.
  3. „Dział projektowy” zawiera również bezpłatne funkcjonalności jak:

Analiza działki i Znajdziemy projekt dla Ciebie.

 1. Oknaiprojekty.pl lub Sprzedawca – firma OKNA, DRZWI Z PCV I ALUMINIUM ORAZ USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF RYTA z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 1 62-700 Turek,  NIP 668-119-60-12.
 2. Administrator Serwisu Oknaiprojekty.pl – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest  firma OKNA, DRZWI Z PCV I ALUMINIUM ORAZ USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF RYTA.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient – Konsument, osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Prawo budowlane – ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami).
 6. Projekt – dokumentacja projektowa opisana w Załączniku nr 1 do Regulaminu pod nazwą „Dokumentacja Projektowa”.
 7. Dokumentacja dodatkowa do Projektu – dokumentacja obejmująca kolorową wizualizację Projektu, rysunek techniczny Projektu, opis Projektu i dane techniczne Projektu, cenę Projektu, szacunkowy koszt budowy i opis technologii budowy na podstawie Projektu, biuro architektoniczne oraz architektów będących twórcami Projektu.
 8. Koncepcja Projektu – zarys projektu architektoniczno – budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja Projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta – twórcy, aby spełniała wymogi projektu architektoniczno – budowlanego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.
 9. Umowa sprzedaży lub Umowa – Umowa sprzedaży Projektu, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) Projektu i w ten sposób uzyskuje prawo (o którym mowa art. 61 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do zastosowania tego Projektu do jednej budowy na terytorium Polski.

3. Zamówienie projektu. Sprzedaż.

 1. Serwis Oknaiprojekty.pl zawiera m.in. bazę Projektów na sprzedaż.
 2. Projekt dostarczany w ramach zamówienia obejmuje dokumenty, których szczegółową listę zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu pt. „Dokumentacja Projektowa”, które są konieczne do podjęcia budowy budynku objętego Projektem na terytorium Polski zgodnie z obowiązującymi w chwili nabycia Projektu przepisami polskiego Prawa budowlanego, a także Dokumentację dodatkową do Projektu. Do podjęcia budowy na podstawie Projektu konieczne jest dokonanie adaptacji Projektu przez architekta adaptującego celem dostosowania Projektu do konkretnych warunków terenu (gruntu), na jakim budowa będzie realizowana oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Adaptacja Projektu powinna zostać zlecona samodzielnie przez Klienta jako nabywcy Projektu i Klient ponosi jej pełny koszt. Klient samodzielnie występuje w celu uzyskani wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych do zrealizowania Projektu (budowy domu). Zgoda na Adaptacje Projektu przez architekta adaptującego udzielana jest przez uprawnionego architekta bezpośrednio w zakupionym Projekcie.
 3. Dokumentacja dodatkowa do Projektu zawiera:
  1. kolorową wizualizację Projektu,
  2. rysunek techniczny Projektu,
  3. opis Projektu i dane techniczne Projektu,
  4. cenę Projektu,
  5. szacunkowy koszt budowy i opis technologii budowy na podstawie Projektu,
  6. biuro architektoniczne oraz architektów będących twórcami Projektu.
 4. Oknaiprojekty.pl prowadzi na terytorium całej Polski sprzedaż Projektów dostępnych w Serwisie Oknaiprojekty.pl.
 5. Oknaiprojekty.pl zapewnia Użytkownikom w ramach Serwisu Oknaiprojekty.pl szerokie i profesjonalne doradztwo przy wyborze Projektu oraz wsparcie techniczne w zakresie wykonania usługi mailowo lub telefonicznie.
 6. Informacje znajdujące się w Serwisie Oknaiprojekty.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o projektach architektonicznych, podane w Serwisie Oknaiprojekty.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. W celu nabycia Projektu należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć: telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „Zamów projekt”. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronach internetowych Serwisu Oknaiprojekty.pl.
 8. Po przyjęciu zamówienia konsultant Serwisu Oknaiprojekty.pl kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Projektu dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis Oknaiprojekty.pl poprzez:
  1. konsultanta Serwisu Oknaiprojekty.pl drogą telefoniczną,
  2. w formie wiadomości e-mail wysyłanej przez konsultanta Serwisu Oknaiprojekty.pl na adres mailowy podany przez Klienta w zamówieniu.
 9. Dostarczenie Projektu do Klienta następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez konsultanta Serwisu Oknaiprojekty.pl. W przypadku zamówienia sporządzenia Projektu na podstawie Koncepcji projektu, czas realizacji może się wydłużyć. W tym przypadku konsultant Serwisu Oknaiprojekty.pl poinformuje o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Konsultant Serwisu Oknaiprojekty.pl uprzedzi Klienta o terminie dostarczenia Projektu z jednodniowym wyprzedzeniem.
 10. Do Projektu dołączony jest także dziennik budowy niezbędny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu po zakończonej budowie i tablica budowy (do naklejenia na płytę).
 11. Nabycie Projektu obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.
 12. Zapłata za Projekt może nastąpić w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w Serwisie Oknaiprojekty.pl, lub za pobraniem.
  1. Klient dokonuje wyboru formy płatności na karcie składania zamówienia.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku od poszczególnych kategorii Projektów, obowiązek uiszczenia zadatku i jego wysokość będzie prezentowana Użytkownikowi w procesie zamówienia. Zamówienie uważa się za złożone w chwili zapłaty zadatku na rzecz Administatora.
 13. Projekty przysyłane są do nabywcy Projektu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  1. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Projektu na karcie składania zamówienia, gdzie jednocześnie informowany jest o kosztach wybranej formy i terminach dostarczenia.
  2. Koszt dostarczenia Projektu pokrywa Klient, chyba że Administrator Serwisu Oknaiprojekty.pl zastrzeże inaczej.
  3. W przypadku wyboru formy płatności – przedpłata przelewem termin dostarczenia przesyłki liczony jest od zaksięgowania wpłaty na koncie Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl.
  4. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, termin dostarczenia przesyłki liczony jest od potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
 14. Dane dostarczane przez Klientów podczas składania zamówienia są wykorzystywane przez Serwis Oknaiprojekty.pl w celu wykonania i rozliczenia transakcji sprzedaży Projektu.
 15. Dane dostarczane przez Klientów podczas składania zamówienia nie są udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, w szczególności innym Klientom, Użytkownikom lub innym osobom w celach marketingowych lub handlowych. Nie dotyczy to przetwarzania anonimowych danych o charakterze statystycznym w celu prowadzenia badań marketingowych, usprawnienia funkcjonalności Serwisu Oknaiprojekty.pl i sprzedaży oraz przekazywania takich danych innym przedsiębiorcom w tym samym celu.

4. Dodatkowe funkcjonalności Serwisu Oknaiprojekty.pl

 1. Każdy Użytkownik Serwisu Oknaiprojekty.pl ma możliwość nieodpłatnego skorzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym:
  1. Analizy MPZP i WZ (Analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy) – tj.: usługi analizy działki (nieruchomości) Użytkownika mającej na celu pomoc w wyborze Projektu dostępnego w Serwisie Extradom.pl odpowiedniego dla działki (nieruchomości) Użytkownika objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy (sugestie Projektów dokonywane są na podstawie danych nieruchomości, w tym danych o warunkach zabudowy podanych przez Użytkownika),
  2. Znajdziemy projekt dla Ciebie – gdzie Klient drogą mailową otrzymuje propozycje projektów na podstawie danych z formularza, który wcześniej prześle.
 2. Informacje uzyskane przez Użytkownika poprzez użycie funkcji lub skorzystanie z usług określonych w punkcie 5.1 powyżej mają charakter orientacyjny i w szczególności nie zastępują konieczności uzyskania przez Użytkownika planującego budowę odpowiednich decyzji lub zezwoleń zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
   

5.    Rękojmia za wady fizyczne i prawne

 1. Projekty oferowane w Serwisie Oknaiprojekty.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Oknaiprojekty.pl odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.). Oknaiprojekty.pl nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu wobec Klienta nie będącego Konsumentem.
 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Projektu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Projektu przez Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Projektu, a Administrator Serwisu Oknaiprojekty.pl nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Projektu temu przewoźnikowi.
 4. Po otrzymaniu Projektu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Projektu lub też innych nieprawidłowości Projektu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 5. Reklamacji Projektu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Projektu.
 6. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Projektu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl.
 7. Reklamacja może być złożona poprzez wysłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: mateusz.ryta@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: ul. Legionów Polskich 1 62-700 Turek,
 8. Do reklamowanego Projektu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 9. Jeżeli projekt ma wadę, Konsument może:
  1. żądać wymiany Projektu na wolny od wad, albo
  2. żądać usunięcia wady, albo
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 10. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Administrator serwisu Oknaiprojekty.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Projekt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Projekt był już wymieniony lub naprawiany przez Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl albo Administrator Serwisu Oknaiprojekty.pl nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Projektu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl usunięcia wady żądać wymiany Projektu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie projektu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl.
 12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Projektu jest nieistotna.
 13. Administrator serwisu Oknaiprojekty.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Projektu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Projektu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 14. W przypadku, gdy Konsument realizując swoje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Projektu domaga się wymiany Projektu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Projektu do Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl. Reklamowany Projekt należy wówczas odesłać na adres Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Projektu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Projektu do Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Projekt udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl w celu terminu odbioru reklamowanego Projektu.
 15. Administrator serwisu Oknaiprojekty.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 16. Odpowiedzi na reklamację Administrator serwisu Oknaiprojekty.pl udziela według własnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamującego,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
 17. Administrator Serwisu Oknaiprojekty.pl nie udziela gwarancji na sprzedany Projekt oraz nie realizuje usług posprzedażnych.

6. Reklamacja usług Serwisu Oknaiprojekty.pl w pozostałym zakresie

  1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Reklamacja usług Serwisu Oknaiprojekty.pl powinna zawierać:
     1. dane tożsamości Użytkownika,
     2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
     3. okoliczności uzasadniające reklamację,
     4. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Administrator serwisu Oknaiprojekty.pl wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
  4. Administrator serwisu Oknaiprojekty.pl może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
   1. Reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
   2. Reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Klienta. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
   3. Reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
   4. Zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa znajdujące zastosowanie do usług Serwisu przewidują dłuższy termin na złożenie reklamacji, wówczas zastosowanie ma ów dłuższy termin.
  5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Administrator Serwisu Oknaiprojekty.pl poinformuje niezwłocznie Klienta.
  6. Reklamacje kierowane do Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Administrator Serwisu Oknaiprojekty.pl będą przekazywane przez Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
  7. Administrator Serwisu Oknaiprojekty.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
   1. pisemnie na adres reklamującego,
   2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
  9. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
   1. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
   3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu Extradom.pl.
   4. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży jako umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
 2. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Administratorowi Serwisu Extradom.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 8.1 powyżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres Administratora Serwisu OKNA, DRZWI Z PCV I ALUMINIUM ORAZ USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF RYTA z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 1, 62-700 Turek lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: mateusz.ryta@gmail.com. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Administrator Serwisu Oknaiprojekty.pl potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Projekt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu. Zwracany przez Konsumenta Projekt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Projekt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu Projektu do Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl. ponosi Konsument.
 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Projektu jak i pozostałych towarów i usług przyznanych lub zakupionych przez Konsumenta w związku z zakupem Projektu, wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu.
 8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Projektu jak i pozostałych towarów i usług przyznanych lub zakupionych przez Konsumenta w związku z zakupem Projektu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie projektu Administratorowi Serwisu Oknaiprojekty.pl. przed jego upływem. Konsument odsyła  Projekt na koszt własny na adres siedziby Sprzedawcy.
 9. Jeśli Konsument odstępuje od Umowy w części, wówczas zobowiązany jest to zwrotu wszelkich rabatów, upustów, nagród oraz innych korzyści przyznanych Konsumentowi w związku z zakupem Projektu. Każdorazowo odstępując od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu nagród, rabatów, upustów i innych korzyści przyznanych Konsumentowi w związku z zakupem Projektu. Wartości rabatów, upustów i innych korzyści przyznanych Konsumentowi w związku z zakupem Projektu, na skutek zwrotu Projektu zostanie potrącona z płatności podlegających zwrotowi na rzecz Konsumenta.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Administratora Serwisu Oknaiprojekty.pl., tym samym kanałem, którym Użytkownik dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Administrator Serwisu Oknaiprojekty.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Projektu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. W przypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
 12. Serwis Oknaiprojekty.pl może wprowadzać korzystniejsze warunki zwrotu zakupionego projektu architektonicznego, w szczególności przewidywać dopuszczalność zwrotu projektu przez Użytkownika nie będącego Konsumentem lub wydłużając termin na zwrot projektu.
 13. Wskutek zwrotu Projektu architektonicznego Klient traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części.
 14. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w przypadku towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Projekty na specjalnie zamówienie, niestandardowe).

8. Zastrzeżenia i odpowiedzialność.

 1. Administrator Serwisu Oknaiprojekty.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen gotowych projektów architektonicznych znajdujących się w ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych gotowych projektów architektonicznych z oferty. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 2. Administrator Serwisu Oknaiprojekty.pl jako właściciel i zarządca Serwisu Oknaiprojekty.pl. dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.
 3. Administrator Serwisu Oknaiprojekty.pl jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić aktualność oferty oraz zgodność treści projektów ze zdjęciami/wizualizacjami przedstawionymi w ofercie Serwisu Oknaiprojekty.pl.
 4. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu Oknaiprojekty.pl za wyjątkiem przypadków, gdy Administrator Serwisu Oknaiprojekty.pl. wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego.

W skład projektu architektonicznego wchodzą:

 1. Część architektoniczna:
  1. rzut fundamentów – dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych i głębokość ich posadowienia,
  2. rzuty wszystkich kondygnacji (np. parter, piwnica, piętro) – rozmieszczenie i wymiary wszystkich pomieszczeń, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie kominów, sugerowana aranżacja wnętrz,
  3. rzut więźby dachowej – wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji dachu,
  4. rzut dachu – wymiary dachu, kąt nachylenia wszystkich połaci dachu, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, kominów,
  5. przekroje pionowe – rysunki budynku po pionowym przecięciu, pokazują wszystkie elementy konstrukcji budynku, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu,
  6. elewacje (frontowa, dwie elewacje boczne, ogrodowa) – dokładny wygląd domu z każdej strony,
  7. zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.
 2. Część konstrukcyjna
 3. Część instalacyjna:
  1. projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  2. projekt instalacji centralnego ogrzewania,
  3. projekt instalacji elektrycznej.
 4. Część opcjonalna - wybrane projekty mogą zawierać ponadto dodatkowe dokumenty, jak projekt instalacji gazowej, zestawienie materiałów i ślepy kosztorys. Materiały te nie są jednak gwarantowane.

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Formularz reklamacji

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy

Oddzwonimy
X Podaj swój numer telefonu. Oddzwonimy!

Administratorem danych, które tu wpisujesz będziemy My, czyli: oknaiprojekty.pl. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Więcej możesz się dowiedzieć w Polityce Prywatności

Wtyczka by MoonWorks

Masz pytania? Nie czekaj! Skontaktuj się z nami